QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

TRƯỜNG THCS LONG AN

I. TÓM TẮT LỊCH SỬ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Xã Long An được thành lập vào ngày 01.8.1994 (tách xã An Đức thành 02 xã Long An và Phú Đức), là một xã khó khăn của huyện Long Hồ. Với diện tích tự nhiên là 15,89km2; dân số khoảng 19.750 người; là vùng giáp ranh của 3 huyện Long Hồ - Mang Thít (xã Hòa Tịnh, xã Tân Long) và Tam Bình (xã Hòa Lộc, xã Hòa Thạnh). Người dân địa phương chủ yếu là người dân tộc Kinh, tính tình hiền hòa, chân thật; kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, cây trồng chủ yếu là lúa và hoa màu, cây ăn quả; đời sống nhân dân trong xã còn nhiều khó khăn, một số hộ gia đình phải đi làm ăn xa, làm thuê kiếm sống, tỉ lệ hộ nghèo và cận nghèo chiếm khoảng 6,8%; mặt bằng dân trí chỉ đạt mức trung bình, việc quan tâm đầu tư cho giáo dục ở địa phương vẫn còn nhiều hạn chế.

Trường THCS Long An thành lập năm 1987 có tên là Trường Phổ thông cơ sở An Đức 2. Tổng số học sinh ban đầu là 67 học sinh được chia thành 02 lớp, tọa lạc tại ấp Long Hiệp, xã Long An.

Đến năm 1992, trường tách ra mang tên Trường THCS Long An với 08 lớp và 245 học sinh, sau đó dời về điểm ấp An Hiệp, xã Long An. Đên năm 1996 số học sinh của toàn trường đã tăng lên 415.

Qua 30 năm phấn đấu và xây dựng với nhiều sự thay đổi, quy mô trường lớp hiện nay là 18 lớp với hơn 630 học sinh cùng 46 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Lực lượng giáo viên có năng lực, trình độ chuyên môn và đạo đức tốt, xứng đáng là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

Trường phấn đấu xây dựng và đã đạt chứng nhận Trường Chuẩn quốc gia vào năm 2015.

II. QUY MÔ PHÁT TRIỂN

Trường THCS Long An từ khi mới thành lập đến nay không ngừng phát triển về số lượng cũng như chất lượng.

- Năm học 2009-2010 trường có 521 học sinh, trong đó: 98 học sinh giỏi, 177 học sinh đạt danh hiệu học sinh tiên tiến; số học sinh đạt giải học sinh giỏi huyện và tỉnh là 18; có 39 giáo viên trực tiếp đứng lớp, trong đó có 06 giáo viên giỏi cấp huyện và 11 giáo viên giỏi cấp tỉnh.

- Năm học 2010-2011 trường có 543 học sinh, trong đó: 103 học sinh giỏi, 221 học sinh đạt danh hiệu học sinh tiên tiến; số học sinh đạt giải học sinh giỏi huyện và tỉnh là 25; có 40 giáo viên trực tiếp đứng lớp, trong đó có 05 giáo viên giỏi cấp huyện và 11 giáo viên giỏi cấp tỉnh.

- Năm học 2011-2012 trường có 573 học sinh, trong đó: 128 học sinh giỏi, 208 học sinh đạt danh hiệu học sinh tiên tiến; số học sinh đạt giải học sinh giỏi huyện và tỉnh là 61; có 41 giáo viên trực tiếp đứng lớp, trong đó có 02 giáo viên giỏi cấp huyện và 11 giáo viên giỏi cấp tỉnh.

- Năm học 2012-2013 trường có 587 học sinh, trong đó: 157 học sinh giỏi, 207 học sinh đạt danh hiệu học sinh tiên tiến; số học sinh đạt giải học sinh giỏi huyện và tỉnh là 42; có 42 giáo viên trực tiếp đứng lớp, trong đó có 02 giáo viên giỏi cấp huyện và 11 giáo viên giỏi cấp tỉnh.

- Năm học 2012-2013 trường có 637 học sinh, trong đó: 153 học sinh giỏi, 274 học sinh đạt danh hiệu học sinh tiên tiến; số học sinh đạt giải học sinh giỏi huyện và tỉnh là 56; có 42 giáo viên trực tiếp đứng lớp, trong đó có 06 giáo viên giỏi cấp huyện và 11 giáo viên giỏi cấp tỉnh.

- Năm học 2013-2014 trường có 643 học sinh, trong đó: 139 học sinh giỏi, 293 học sinh đạt danh hiệu học sinh tiên tiến; số học sinh đạt giải học sinh giỏi huyện và tỉnh là 50; có 42 giáo viên trực tiếp đứng lớp, trong đó có 06 giáo viên giỏi cấp huyện và 11 giáo viên giỏi cấp tỉnh.

- Năm học 2014-2015 trường có 629 học sinh, trong đó: 133 học sinh giỏi, 225 học sinh đạt danh hiệu học sinh tiên tiến; số học sinh đạt giải học sinh giỏi huyện và tỉnh là 35; có 42 giáo viên trực tiếp đứng lớp, trong đó có 06 giáo viên giỏi cấp huyện và 11 giáo viên giỏi cấp tỉnh.

- Năm học 2015-2016 trường có 628 học sinh, trong đó: 142 học sinh giỏi, 241 học sinh đạt danh hiệu học sinh tiên tiến; số học sinh đạt giải học sinh giỏi huyện và tỉnh là 41; có 42 giáo viên trực tiếp đứng lớp, trong đó có 07 giáo viên giỏi cấp huyện và 11 giáo viên giỏi cấp tỉnh.

- Năm học 2016-2017 trường có 639 học sinh, trong đó: 147 học sinh giỏi, 263 học sinh đạt danh hiệu học sinh tiên tiến; số học sinh đạt giải học sinh giỏi huyện và tỉnh là 36; có 42 giáo viên trực tiếp đứng lớp, trong đó có 06 giáo viên giỏi cấp huyện và 11 giáo viên giỏi cấp tỉnh.

- Năm học 2017-2018 trường có 643 học sinh, trong đó: 141 học sinh giỏi, 243 học sinh đạt danh hiệu học sinh tiên tiến; số học sinh đạt giải học sinh giỏi huyện và tỉnh là 32; có 42 giáo viên trực tiếp đứng lớp, trong đó có 08 giáo viên giỏi cấp huyện và 11 giáo viên giỏi cấp tỉnh.

- Năm học 2018-2019 trường có 635 học sinh, trong đó: 128 học sinh giỏi, 240 học sinh đạt danh hiệu học sinh tiên tiến; số học sinh đạt giải học sinh giỏi huyện và tỉnh là 25; có 40 giáo viên trực tiếp đứng lớp, trong đó có 06 giáo viên giỏi cấp huyện và 11 giáo viên giỏi cấp tỉnh.

* Tập thể nhà trường luôn đoàn kết, không ngừng phấn đấu để vượt qua khó khăn, tìm ra những giải pháp hữu hiệu, từng bước đưa nhà trường tiến lên. Vì vậy, trường luôn là địa chỉ tin cậy, uy tín đối với các bậc phụ huynh; tập thể nhà trường luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, là đơn vị có nhiều thành tích, đóng góp cho sự nghiệp giáo dục tại địa phương.

III. THÀNH TÍCH NỔI BẬT CỦA NHÀ TRƯỜNG

NĂM HỌC

DANH HIỆU THI ĐUA ĐẠT ĐƯỢC

2009-2010

BẰNG KHEN CỦA UBND TỈNH

2010-2011

BẰNG KHEN CỦA UBND TỈNH

2011-2012

BẰNG KHEN CỦA UBND TỈNH

2012-2013

BẰNG KHEN CỦA TT CHÍNH PHỦ

2013-2014

BẰNG KHEN CỦA UBND TỈNH

2014-2015

BẰNG KHEN CỦA UBND TỈNH

2015-2016

BẰNG KHEN CỦA UBND TỈNH

2016-2017

TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC

2017-2018

BẰNG KHEN CỦA UBND TỈNH

IV. CÔNG TÁC ĐẢNG

1. Khái quát về tình hình đơn vị

Trường trung học cơ sở Long An thuộc xã Long An huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Trường ở vị trí giáp ranh giữa huyện Long Hồ với hai huyện Tam Bình và Mang Thít. Đa số người dân trong xã sống ở nông thôn chiếm khoảng 90%. Xã Long An có 807 hộ dân, tổng số đảng viên trong xã tính tại thời điểm hiện tại là 178 đảng viên sinh hoạt tại 1 Đảng ủy và 10 Chi bộ, trong đó có 3 Chi bộ trường học.

Trường trung học cơ sở Long An có 46 giáo viên, nhân viên với 631 học sinh. Trường có Chi bộ độc lập với 23 đảng viên chính thức và 1 đảng viên dự bị, có 4 đảng viên có trình độ trung cấp chính trị; 100% đảng viên có trình độ chuyên môn đạt chuẩn nghề nghiệp, 17 đảng viên có trình độ trên chuẩn, đạt tỉ lệ 65,38%.

* Thực trạng về công tác kết nạp đảng viên mới tại trường trung học cơ sở Long An

Hiện nay, Chi  bộ có 26 đảng viên, được phân tích theo các tiêu chí sau:

- Đảng viên chính thức: 25 đồng chí, nữ 13.

- Đảng viên dự bị: 1 đồng chí.

- Tuổi đời bình quân của chi bộ: 35

+ Đảng viên dưới 30 tuổi: 5 đồng chí, tỉ lệ 19,23%

+ Đảng viên từ 31đến 40 tuổi: 11 đồng chí, tỉ lệ 42,31%

+ Đảng viên từ 41 đến 50 tuổi : 8 đồng chí, tỉ lệ 30,77%

+ Đảng viên từ 51 đến dưới 60 tuổi : 2 đồng chí, tỉ lệ 7,69%.

- Trình độ lý luận chính trị:

+ Trung cấp: 4 đồng chí, nữ 0;

+ Sơ cấp: 22 đồng chí, nữ 13.

- Tham gia quản lý chuyên môn:

+ Đảng viên giữ chức vụ từ tổ trưởng trở lên: 5 đồng chí; đảng viên giữ chức vụ tổ phó: 3 đồng chí.

- Chi ủy: 5 đồng chí, nữ 1.

Bảng tổng hợp chất lượng Đảng viên của chi bộ (từ 2016 - 2019).

Năm

Tổng số

Giới tính

Trình độ 12/12

Trình độ chuyên môn

Trình độ Chính trị

Phân loại Đảng viên

Nam

Nữ

 

Trung cấp

Cao đẳng

ĐH

Sơ cấp

Trung cấp

Cao cấp

HTXSNV

HT NV

Không HT NV

2016

22

11

11

22

1

15

6

20

2

0

2

20

0

2017

23

11

12

22

1

7

15

20

3

0

3

19

0

2018

25

12

13

25

1

7

17

21

4

0

3

20

0

2019

26

13

13

26

1

8

17

22

4

0

4

22

0

 

- Chi bộ trường THCS Long An luôn luôn giữ vững và phát huy tốt vai trò lãnh đạo của chi bộ đối với các hoạt động của nhà trường và các tổ chức đoàn thể. Chi bộ luôn là đội tiên phong, là lực lượng hạt nhân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo mọi hoạt động và công tác của đơn vị.

- Đội ngũ cán bộ đảng viên có trình độ đào tạo đạt chuẩn và trên chuẩn, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn; đa số đảng viên có nhận thức tốt về công tác phát triển đảng viên mới.

- Chi bộ luôn xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên mới cụ thể, kế hoạch phù hợp với thực tế. Trong kế hoạch cũng nêu rõ phát triển đảng phải coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng, từng bước trẻ hóa đội ngũ đảng viên gắn với nâng cao chất lượng đảng viên là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

- Cùng với việc kết nạp, phát triển đảng viên mới, chi bộ thường xuyên phối hợp với các tổ chức đoàn thể đánh giá phân loại quần chúng, lựa chọn đối tượng quần chúng ưu tú để bồi dưỡng nhận thức về đảng, tạo nguồn cho công tác phát triển, kết nạp đảng viên hàng năm.

- Công tác đảng viên, chỉnh đốn và xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh luôn được chi bộ xác định là nhiệm vụ then chốt và được tiến hành thường xuyên. Chất lượng và hiệu quả lãnh đạo của chi bộ đảng ngày càng được nâng lên.

V. CƠ SỞ VẬT CHẤT       

Tổng số phòng: Toàn trường có 23 phòng, trong đó:

09 phòng học.

14 phòng chức năng, gồm:  

01 phòng làm việc của lãnh đạo.

01 phòng hội đồng giáo viên.                 01 phòng thiết bị.

01 phòng thực hành vật lý.                         01 phòng thực hành hóa - sinh. 

01 hội trường.                                   01 phòng tư vấn tâm lý học đường.

           01 phòng thư viện.                         01 phòng nâng kém - bồi giỏi.

           01 phòng y tế.                                 01 văn phòng.

           02 phòng tin học.                                      01 phòng truyền thống.           

           Tình hình trang thiết bị, sách giáo khoa, sách tham khảo đầy đủ, được mua từ hoạt động phí của nhà trường, vận động các nguồn hiến tặng từ giáo viên và học sinh; xây dựng thư viện đạt chuẩn trong năm học 2017 - 2018.

          - Về đội ngũ giáo viên:

Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường: 46, trong đó:

Ban giám hiệu: 02. 

Nhân viên: 05 (01 hợp đồng là nhân viên bảo vệ).  

Giáo viên trực tiếp đứng lớp: 39.

Tổng số lớp: 18; tỉ lệ: 2,17.

           Cụ thể như sau: Toán: 06; Vật lý: 03; Hóa học: 02; Sinh học: 03; Ngữ văn: 06; Lịch sử: 02; Địa lý: 01; Anh văn: 05; Thể dục: 03; Nhạc: 02; Mĩ thuật: 02; Tin học: 02, Văn - GDCD: 01; giáo viên phổ cập: 01.

Số cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt chuẩn: 46/46; tỉ lệ: 100%.

          Số cán bộ, giáo viên, nhân viên trên chuẩn: 32/46; tỉ lệ: 69,57 %.  

 

--Ban quản trị--